Lào Cai phát triển công tác trồng rừng

rung

Dnvhn- tính đến tháng 6/2016, huyện Mường Khương đã trồng được 40 ha rừng phòng hộ; trong đó gây giống được 70.000.000 cây giống mỡ, 2.000 cây hồi, 300.000 cây sa mộc và 150.000 cây xoan. HIện nay, huyện cũng đang lập hồ sơ cho các hoạt động lâm sinh để tập trung trồng rừng vào tháng 8/2016. Theo kế hoạch, năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương trồng 200ha rừng phòng hộ và 110 ha rừng sản xuất.

rung

Bên cạnh huyện Mường Khương còn có Cty Lâm Nghiệp Bảo Yến đã thực hiện trồng được 1.684 ha rừng sản xuất, trong đó có 329 ha là đất của Cty, nhân dân đăng ký trồng rừng nguyên liệu cung cấp cho Cty là 1.355 ha. Đến nay, Cty đã triển khai việc thiết kế lâm sinh gần 76 ha, cấp cây giống cho người dân các xã Long Phúc, Yên Sơn, Thượng Hà… trồng trên 17 ha rừng. Cty đang tích cực triển khai thiết kế lâm sinh, đặc biệt chú trọng trên phần đất lâm nghiệp của người dân được giao khoán bảo vệ. Gieo ươm đủ lượng cây giống để cung cấp cho  người dân trồng rừng sản xuất theo diện tích đã đăng ký năm 2016.

PV