Lễ phát động giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM

dnh

Dnvhn- từ 05/8/2016 đến 05/9/2016, sơ tuyển hồ sơ và thẩm định tại các doanh nghiệp. Từ 05/9 – 20/9/2016, Hội đồng cấp Thành phố họp chung tuyển. Dự kiến ngày 12/10/2016 sẽ tuyên dương Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần 9 – năm 2016.

Quy trình tham gia giải thương như sau: cá nhân doanh nhân tự ứng cử, tổ chức Đoàn – Hội, các sở – ngành, các Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội doanh nghiệp… sẽ lựa chọn, lập hồ sơ giới thiệu. Ban Thư ký tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ ứng viên và dựa vào các tiêu chuẩn, chọn những hồ sơ đảm bảo để trình Thường trực Ban tổ chức giải thưởng thành lập các tổ thẩm định hồ sơ ứng viên theo yêu cầu. Dựa trên kết quả thẩm định của các tổ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng xem xét, bình chọn.

Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM” là giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nhân, được tổ chức định kỳ 02 năm/lần. Đến nay, sau gần 16 năm song hành với 08 lần tổ chức, đã vinh danh 76 doanh nhân trẻ xuất sắc của TP.HCM và 15 doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Hội đồng Giải thưởng năm 2016 sẽ xét chọn và tuyên dương 10 danh hiệu cụ thể đối với các doanh nhân trẻ có các hoạt động, giải pháp tích cực trong đổi mới công nghệ, hưởng ứng chủ trương phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, có giải pháp kinh doanh hiệu quả, đầu tư nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường, tham gia tích cực các hoạt động xã hội và hỗ trợ hoạt động Đoàn – Hội Thành phố, có sự quan tâm, tạo điều kiện thành lập chi Đoàn – chi Hội và đầu tư cho các hoạt động đoàn thể, chăm lo tốt cho đời sống người lao động trong doanh nghiệp…

PV