CLB doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

Dnvhn – sáng 04/03/2017, tại khách sạn Kỳ Hoà CLB Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM đã tổ chức ra mắt BCH nhiệm kỳ 2017 – 2018. CLB cũng đã bầu ra 19 thành viên trong BCH cho nhiệm kỳ 2017 – 2018

Ông

Ông Lương Minh Phúc – thành viên CLB Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM báo cáo hoạt động năm 2016

Mặc dù mới thành lập nhưng năm 2016, CLB đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ để kết nối với các nhà tài trợ Jaica, Ngân hàng Thế giới, ADB, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, SECO Thụy Sỹ…với tỉnh Bến Tre hình thành các dự án như: phối hợp với UNESCO VN đề nghị hỗ trợ cho huyện Ba Tri và Thạnh Phú về môi trường nước, đang xúc tiến thủ tục để tập đoàn Xylem – Hoa Kỳ và Hàn Quốc xây dựng hệ thống xử lý nước, cung cấp cho 3.000 hộ dân huyện Châu Thành bằng nguồn vốn không hoàn lại, chuẩn bị xúc tiến một số hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp VN và Hoa Kỳ…

ra mắt BCH nhiệm kỳ 2017 - 2018

ra mắt BCH nhiệm kỳ 2017 – 2018

Trong năm 2017 CLD sẽ triển khai chương trình xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp Bến Tre thông qua chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Hoa Kỳ” thuộc 06 lĩnh vực như: môi trường nước, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý đô thị thông minh, y tế,năng lượng gió, khởi nghiệp, đào tạo.

tuyên dương nhà tài trợ

tuyên dương nhà tài trợ

Trong năm 2016, CLB đã nhận được 428 triệu đồng đóng góp từ những thành viên của CLB và chi ra 295 triệu cho việc tổ chức Đaị hội của CLB và trao 35 suất học bỗng cho sinh viên tỉnh Bến Tre.

Thanh Tú