Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng

Dnvhn – tối 12/03/2017, tại quảng trường Nguyễn Huệ – TP.HCM đã diễn ra lễ phát động “Ngày quyền của người tiêu dùng” do Cục  Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương tổ chức.

Chủ đề “Doanh nghiệp và người tiêu dùng”,  được Bộ Công Thương triển khai trong năm 2017, nhằm kêu gọi các doanh nghiệp thực thi đúng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn cam kết từ phiá các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiến tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, lấy người tiêu dùng làm thước đo cho sự phát triển của thị trường.

Chủ tịch UBND -TP.HCM Nguyễn Thành Phong phat1 biểu hưởng ứng lễ phát động

Chủ tịch UBND -TP.HCM Nguyễn Thành Phong phat1 biểu hưởng ứng lễ phát động

Lãnh đaọ TP.HCM cũng đưa ra 04 nội dung hưởng ứng, liên quan đến người tiêu dùng, nổ lực xây dựng sự ổn định quyền cho người tiêu dùng và người tiêu dùng cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình trong tiêu dùng.

Tại  buổi lễ phát động, có 10 doanh nghiệp ký cam kết với Bộ Công Thương tham gia chương trình “Doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng”.

PV