EuroCham thành lập tiểu ban thuốc Generic Chất lượng Quốc tế

Dnvhn – số lượng Tiểu ban thuộc EuroCham đã lên 16 Tiểu ban, tiểu ban này trực thuộc Diễn đàn Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), hứa hẹn sẽ trở thành đối tác tích cực của các bên thuộc lĩnh vực y tế sức và khỏe, với nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận thuốc chất lượng cao của bệnh nhân Việt Nam.

Với mục đích đóng góp những ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến nhằm hướng đến các giải pháp cung cấp thuốc generic bền vững, chất lượng cao với mức chi trả hợp lý tại Việt Nam, Tiểu ban Thuốc generic Chất lượng Quốc tế đã tạo ra một nền tảng để các chuyên gia với cùng mối quan tâm có thể chia sẻ những vấn đề và giải pháp trong ngành

Ông Michael Behrens –  tịch EuroCham cho biết: “EuroCham rất phấn khởi vì đã hỗ trợ quá trình thành lập và hoạt động hiện tại của Tiểu ban thuốc generic chất lượng quốc tế. Chúng tôi tin rằng hoạt động và những nổ lực về chính sách của Tiểu ban sẽ mang lại những đóng góp to lớn cho diễn đàn Y tế Sức khỏe thuộc EuroCham, bao gồm cả Tiểu ban Dược phẩm và Tiểu ban Thiết bị Y tế và Sinh phẩm chẩn đoán, thiết lập những cuộc đối thoại vươn xa hơn từ nhiều góc độ khác nhau về lợi ích của các thành viên và hướng đến mục tiêu Y tế sức khỏe tại Việt Nam.

Ông Ngô Văn Huy – Chủ tịch Tiểu ban thuốc generic chất lượng quốc tế cho biết: là một nhóm các công ty dược phẩm bảo hộ độc quyền, Tiểu ban thuốc generic chất lượng Quốc tế hoạt động trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi: cả ngành y tế sức khỏe, chính phủ và các chuyên gia y tế. Từ đó, cải thiện khả năng tiếp cận thuốc chất lượng cao cho bệnh nhân Việt Nam.

PV