Lễ bàn giao giáo dục nghề nghiệp từ sở GDĐT sang Sở LĐTB&XH

Dnvhn – sáng 9/05/2017, tại Sở GDĐT – TP.HCM đã diễn ra lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp giữa Sở GDĐT và Sở LĐTB&XH-TP.HCM.

Theo biên bản bàn giao lần này, Sở GDĐT sẽ bàn giao 50 cơ sở dạy nghề cho Sở LĐTB&XH quản lý, ngoại trừ ngành sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên.

Ông Lê Minh Tấn – GĐ.Sở LĐTB&XH cho biết: hiện tại, Sở đang quản lý 434 cơ sở đào tạo nghề nhưng đào tạo nghề trình độ CĐ-TC chỉ đạt 20%, 80% còn lại là đào tạo ngắn hạn, không đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động của doanh nghiệp. Mỗi năm, Sở tham mưu đào tạo trên 4.000 lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND - TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND – TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND – TP.HCM nhấn mạnh: Sở GDĐT sẽ bàn giao nguyên trạng về quản lý nhà nước đúng theo quy định của Bộ GDĐT, Sở LĐTB&XH tiếp nhận đầy đủ bộ máy nhân sự và chỉ khi nào nhân sự xin ở lại Sở GDĐT thì Sở LĐTB&XH mới có quyền tuyển nhân sự mới. Nhất định không làm ảnh hưởng đến người lao động, không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của cơ sở, không được phát sinh thủ tục mới.

Theo đánh giá của UBND – TP.HCM, trong thời gian quản lý 50 cơ sở dạy nghề, Sở GDĐT được đánh giá quản lý tốt.

Dĩnh Điềm