Mở cửa than quan Dinh Tổng lãnh sự quán Pháp

Dnvhn – nhân ngày Di sản văn hóa Châu Âu – 16/9/2017, Dinh Tổng lãnh sự quán Pháp sẽ mở cửa cho tham quan  từ 9 giờ  đến 16 giờ.

Năm 2016, có đến 80% khách tham quan là người Việt Nam đã quan tâm và bị cuốn hút bởi kiến trúc tòa nhà. Đây là một trong những của kiến trúc thời thuộc địa từ thế kỉ 19 tại Việt Nam.

Khách tham quan có thể chọn giờ theo biểu mẫu : http://bit.ly/2f6l0Dy, khi đến tham quan cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Mỗi lượt tham quan sẽ diễn ra trong vòng 30 phút, tại cổng số 06 Lê Duẫn, khách tham quan sẽ được hướng dẫn bởi các nhân viên của lãnh sự quán, bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.

PV