Bình Dương: giới thiệu hệ thống đô thị thông minh tại thành phố mới Bình Dương

Dnvhn – Hội nghị Quốc tế về ATGT khu vực Đông Á  EATS – EASTS XII diễn ra từ ngày 18 đến 20/9/2017, tại TP.HCM và Bình Dương vào ngày 21/9/2017.

EASTS XII có chủ đề “Tầm nhìn và chương trình hành động hướng đến hệ thống GTAT, xanh và tích hợp, tỉnh Bình Dương sẽ tham gia chủ đề “Bình Dương tầm nhìn về hệ thống GTAT cho một đô thị thông minh và đáng sống”. Tại phiên đặc biệt này, Bình Dương sẽ có cơ hội lắng nghe các báo cáo thảo luận xoay  quanh mô hình phát triển cho tỉnh Bình Dương, các đại biểu sẽ tham quan thực địa các mô hình phát triển GTVT, vận tải công cộng, các giải pháp và chính sách của chính quyền tỉnh đã thực hiện nhằm ứng phó với tai nạn giao thông và các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông, chiến lược phát triển ATGT cho tỉnh Bình Dương để trở thành thành phố đáng sống, thông minh hiện đại, bắt kịp tốc độ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

PV