SaigonBank 30 năm xây dựng và phát triển

1a

Dnvhn – ngày 16/10/2017, Ngân hàng Saigonbank đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, một chặn đường tuy không dài nhưng đã đánh dấu sự phát triển của một ngân hàng gắn chặc với sự phát triển của một đầt nước trong giai đoạn khó khăn.

Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế và cả hệ thốg tín dụng của VN. Ngay trong thời điểm này, Saigonbank đã có nhiều thay đổi để tìm ra hướng đi phù hợp với thực tiễn, chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Saigonbank đã tập trung xử lý những tồn tại với phương châm ‘chậm mà chắc’.

Đến cuối năm 2015; Saigonbank đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại ngân hàng,được sự chỉ đạo của Thành ủy – TP.HCM và UBND quận 05, Ban trù bị tiếp nhận nhà số 144 Châu Văn Liêm là Hội sở của ngân hàng. Từ đó bắt đầu mời các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần. Kết quả vốnđiều lệ ban đầu được các cổ đông tham gia là 650 triệu đồng, với 13.000 cổ phần mệnh giá 50.000 đồng/cổ phần. Sau 30 hoạt động đã tăng dần lên 3.080 tỷ đồng, tổng tài sản từ 1.860 tỷ đồng nay tăng lên 20.200 tỷ đồng, với gần 1.500 nhân viên và 90 điểm giao dịch trải dài khắp nước.

nhận cờ thi đua

nhận cờ thi đua

Để có được thành quả như mong muốn, Saigonbank đã được hỗ trợ tích cực từ phiá lãnh đạo của TP.HCM trong nhưng năm đầu giải phóng miền Nam, trong đó phải kể đến Bí thư Thành ủy – TP.HCM năm 1986 – Võ Trần Chí, người đã chỉ đạo thành lập Ban trù bị nghiên cứu đề án xây dựng thành lập Ngân hàng cổ phần.

tri ân nguyên Lãnh đạo của TP.HCM

tri ân bà Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bên cạnh là sự đóng góp của nhiều vị lãnh đão khác như: ông Lữ Minh Châu, TGĐ Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định chuẩn y Điều lệ đầu tiên trong hoạt động NHTMCP (ngân hàng thương mại cổ phần) ở VN. Bà Nguyễn thị Ráo – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương TP.HCM (nay Saigonbank) đã đóng góp trong công tác quản trị để ngân hàng hoạt động đạt mục tiêu và kết quả khả quan sau khi thành lập Saigonbank. Ông Nguyễn Xuân Oánh – Phó chủ tịch HĐQT (1987 – 1992) đã tham gia vào hoạt động thí điểm thành lập NHCT – TP.HCM.

Từ giai đoạn 2013 – 2017; trong giai đoạn này Saigonbank đã hoàn thành chuyển đổi 05 qũy tiết kiệm thành phòng giao dịch, hiện tại Saigonbank là thành viên trong hệ thống Napas, chủ thẻ Saigon Bankcard có thể rút tiền tại tất cả các máy ATM thuộc hệ thống Napas.

Tú Lê