Hãy tham gia bài viết cho độc giả Đức hiểu về Việt Nam

a

Dnvhn – Việt Nam đã trở thành một địa điểm du lịch ưa thích nhưng những rào cản về ngôn ngữ hạn chế người Đức tiếp cận sâu sắc và hiểu rõ hơn về Việt Nam ngày nay. Thị trường sách tiếng Đức hiện còn thiếu vắng thông tin và hiểu biết về những tác giả Việt Nam sinh sau 1969, Viện Goethe khuyến khích và hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Đức và Việt Nam.

Văn học có một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thông qua văn học, công chúng có thể tiếp cận những ý tưởng và có thể mường tượng về những điều lắng đọng trong tâm trí của những độc giả và nhà văn của nước khác.

Viện Goethe kêu gọi những tác giả người Việt đang sinh sống tại Việt Nam tham gia vào nỗ lực này để tạo ra một tuyển tập văn học giúp hiểu điều gì đang trăn trở trong tâm trí, tâm hồn của người Việt ngày nay. Chúng tôi đang tìm kiếm để giới thiệu những tác phẩm (truyện ngắn, thơ) chưa từng được xuất bản. Chúng tôi dự kiến sẽ dịch sang tiếng Đức và xuất bản những truyện này bằng tiếng Đức. Việc xuất bản bằng tiếng Việt có thể được thực hiện khi các tác giả có yêu cầu.

Tác phẩm tham dự là truyện ngắn hoặc thơ viết bằng tiếng Việt. Mỗi tác phẩm không quá 10.000 (mười ngàn) từ. Mỗi tác phẩm được lựa chọn cho tuyển tập được trả thù lao 10.000.000 đồng. Khoản phí này đã bao gồm chi phí cho quyền dịch và xuất bản cho độc giả tiếng Đức.

Đề tài viết về cuộc sống của người Việt hiện nay, điều gì đang trăn trở trong tâm trí mọi người? Những thay đổi ở nông thôn và thành thị? Vai trò của gia đình, của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội? Mối quan hệ của con người với thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa? Thông qua tuyển tập này, người đọc Đức có thể hiểu thêm về cuộc sống mọi khía cạnh tại Việt Nam.

Mời các tác giả sinh sau 1969 đang sống tại Việt Nam tham gia viết cho độc giả Đức hiểu về Việt Nam, 12 tác phẩm, 12 giọng nói, 12 tiếng nói từ tâm hồn Việt Nam. Hạn nộp bài 31/12/2017, địa chỉ nộp và hỏi thêm thông tin qua email: Wilfried.Eckstein@goethe.de (có thể viết tiếng Việt để hỏi).

 

PV