Hội nghị định kỳ về BHXH – BHYT

chu

Dnvhn – Tại buổi giao ban trực tuyến chiều 29/11 với Ban lãnh đaọ BHXH, có 9 nhà báo nêu các câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: quyền lợi BHXH cho người lao động, chính sách tính lương hưu cho nữ, làm thế nào để người lao động quan tâm đến BHYT tự nguyện…Để lý giải các vấn đề được báo chí đề cập, Lãnh đaọ BHXH.VN cho rằng: chúng ta chưa làm tốt chính sách để người dân tham gia mua BHYT tự nguyện; muốn BHXH tự nguyện phát triển, cần có chính sách tốt. Còn vấn đế tính lương hưu cho nữ, Bộ LĐ – TB – XH đang đề xuất phương án áp dụng cách tính làm sao cho mức chênh lệch giữa năm trước và năm sau không quá lớn

Tính đến tháng 11/2017, có 13,21 triệu người mua BHXH bắt buộc, đạt 95,2% so với kế hoạch, chiếm 24,2% so với lực lượng lao động, tăng 511 nghìn người (tương ứng với 4,7%) so với cùng kỳ năm 2016. Có 220.000 lượt người mua BHXH tự nguyện, đạt 58,9% so với kế hoạch,  tăng 23.500 người (12%) so với cùng kỳ năm 2016. Có 79,7 triệu người mua BHYT, tăng 5,25 triệu người (7,1%) so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85,3% dân số cả nước. Tổng số thu là 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch, tăng 29.523 tỷ đồng (14,9%) so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế đến hết tháng 10/2017, giải quyết 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016). Giải quyết 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 01 lần (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016). Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.358.462 lượt người (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016). KCB BHYT 138,9 triệu lượt người.

Tính đến hết tháng 10/2017, số chi toàn Ngành là 217.783 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn Ngân sách là 34.171 tỷ đồng. Tính đến 31/10/2017, số người được cấp sổ BHXH là 13,4 triệu, đạt 99,2% số người tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp đạt 79,5 triệu thẻ. Số lượng sổ bàn giao cho người lao động là 6,55 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 50,3%.

BHXH Việt Nam đã tổ chức lễ mở thầu thí điểm cho 05 loại thuốc, đã có 35 nhà thầu đưa ra 04 gói thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia.

Đồng bộ hóa dữ liệu thu, với dữ liệu hộ gia đình để in, cấp thẻ BHYT năm 2018 cho người tham gia BHYT, đảm bảo đầy đủ, chính xác mã quyền lợi hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, thời điểm đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục.

PV