Hội thảo đánh giá 05 năm việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Quốc Gia

chu

Dnvhn – vào ngày 11 và 12/12/2017, tại khách sạn Intercontinental, số 05 Từ Hoa Công Chúa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo đánh giá 05 năm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

Hội thảo tập trung chủ yếu vào các tỉnh miền Bắc cũng như điều phối liên ngành trong việc thực hiện tăng trưởng xanh, xoay quanh các nội dung như: thực hiện tăng trưởng xanh của 03 tỉnh – thành phố,  Bộ KH&ĐT chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp xây dựng, định hướng của địa phương để thực hiện, danh mục các dự án đầu tư xanh ở Việt Nam hiện nay.Đề xuất giải pháp hạn chế rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư cho tăng trưởng xanh…

PV