VPBank: hợp tác với Tổng cục Hải Quan triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử

chu

Dnvhn – ngày 12/12/2017, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/07.

VPBank đã chính thức trở thành ngân hàng đủ tiêu chuẩn tham gia đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/07 của ngành hải quan. Qua dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/07, các doanh nghiệp là khách hàng của VPBank đang hoạt động trong lĩnh vực XNK có thể hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí Bộ/ngành liên quan đến hồ sơ XNK tại mọi thời điểm trong ngày, kể cả ngày nghỉ và lễ, tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Kết quả nộp thuế sẽ được xác nhận ngay sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch, để đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng.

Để tham gia dịch vụ này, khách hàng chỉ cần có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế và ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế điện tử. Khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào cho cơ quan quản lý nhà nước khi tham gia hình thức nộp thuế mới.

Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/07, là bước tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan VN, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Năm 2015, VPBank đã kết hợp với Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ thu thuế điện tử, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế ngay tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế và giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đi lại cũng như các chi phí nhân sự khác.

PV