Nói gì với văn hoá Nam Bộ

chu

Dnvhn – người Nam Bộ (NB) hay văn hoá Nam Bộ, luôn có sự phân ranh giữa tầng lớp thượng lưu – trung lưu – hạ lưu và nó tạo nên 03 nếp sống khác nhau, cùng với nơi cư ngụ khác nhau.

Đó là hình ảnh ngày xưa, hay trước giải phóng nhưng hiện nay, đôi khi sự phân chia đó đã trở nên ‘bình đẳng’ hơn.

Với người dân NB nghèo; hay hai vợ chồng mới ra riêng, họ thường cất ngôi nhà rất đơn sơ bằng lá dừa nước, 02 mái lá cà đốp châu nhau thành nhà, vách lợp bằng lá dừa nước xé, ngăn 01 tấm vách làm buồng ngũ, phiá sau cất cái chái làm bếp, bên cạnh mé mương thì làm cái sàn nước bằng cây. Họ thường chọn cây có thể sống được như: cây gòn, cây quao…Phiá trước nhà có hàng rào bằng cây khoai mì, cây dâm bụt, cây tre đan chéo nhau, sóng dừa nước đã ngâm…Những thứ dùng trong xây dựng này thường rất rẻ và có thể đi xin bà con lối xom. Điều mà họ không quên là trồng bàn Thiên, đây là đặt trưng của người NB.

Dân NB trung lưu  thường xây nhà chỉnh chu hơn, nhà cột kê. Các cây cột được kê trên tán gạch bằng xi măng hay gạch có màu đỏ…loại gạch kê nhìn vào là có thể đoán là khá hay hơi giàu…Họ thường xây nhà chữ Đinh, nhà trên lợp ngói, nhà dưới lợp lá, vách bằng be mỏng.

Dân NB giàu có xây nhà bằng gỗ quý, xây theo 03 gian, 02 chái, lót gạch tàu. Bên ngoài bước vào thường bắt gặp tủ thờ đứng giữa 02 cưả buồng, phiá trước kê bàn chữ U, bàn Thiên cũng chỉ là kê gạch Tàu chứ không làm bằng gạch màu mè.

Tuy nhiên, có một số điểm du lịch khi bắt tay vào xây dựng làng NB chưa có thời gian nghiên cứu đã vội xây dựng, nên có nhiều điểm lệch lạc, làm khách tham quan khó chịu như: chõng để chén của gian nhà NB nghèo thì nên là chén gáo dừa thô, không thể dùng gáo dừa sơn phết…Bàn Thiên của nhà giàu ít ai cẩn đá màu lung tung như ở KDL Văn hoá Phương Nam.

Giòng Mén