Bộ Công thương công bố thay đổi nhân sự

chu

Dnvhn – Bộ Công Thương có quyết định cho ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Vụ trưởng Vụ Pháp chế đảm nhận chức Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Thay ông Tân làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế là ông Nguyễn Anh Sơn – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, chiến lược công nghiệp.

Ông Đặng Hoàng Hải, Phụ trách Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, nhận chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Ông Tạ Hoàng Linh – Phó cục trưởng Cục XTTM thay ông Đặng Hoàng Hải nhận chức Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, nhận chức Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, thay ông Đặng Huy Cường về Tập đoàn D(iện lực VN.

Từ khi có nghị định mới về cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công thương tháng 08/2017, Bộ Công Thương đã 02 lần thay đổi hàng nhân sự lãnh đạo.

PV