Bộ Công thương: hợp tác với Mitsubishi Motors nghiên cứu ô tô điện

chu

Dnvhn – biên bản ghi nhớ nghiên cứu ô tô điện đã được ký vào ngày 15/1/2018, giữa Bộ Công thương và Mitsubishi Motors,tại biên bản này Mitsubishi Motors dự định nghiên cứu các phương thức tốt nhất để quảng bá việc phát triển xe ô tô điện (EV) tại Việt Nam.

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, Mitsubishi Motors sẽ phối hợp với Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương VN tiến hành hợp tác nghiên cứu chung việc sử dụng hiệu quả ô tô điện và các chính sách, các chương trình khuyến khích việc áp dụng ngay các công nghệ ô tô bền vững.

Outlander PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle, một sản phẩm đang dẫn đầu thị trường ô tô điện của Mitsubishi Motors và một trạm sạc điện đã được cung cấp cho Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương VN thông qua thỏa thuận.

Ông Trương Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương khẳng định: chúng tôi rất vui khi ký biên bản ghi nhớ với Mitsubishi Motors về nghiên cứu chung này. Đây là một cột mốc quan trọng để thúc đẩy VN chuyển đổi sang nền kinh tế giảm thiểu các-bon.

Ông Kozo Shiraj – Phó chủ tịch điều hành Mitsubishi Motors cho biết: chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam để hướng tới việc sử dụng ô tô dùng nguyên liệu sạch. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm tiên phong của Mitsubishi Motors về xe ô tô điện và nghiên cứu các chính sách của chính phủ để hỗ trợ việc áp dụng công nghệ mang tính đột phá này một cách phù hợp.

VN đang tìm các giảm thiểu việc phát thải khí CO2, tạo một môi trường xanh, sạch hơn cho các thành phố. Mitsubishi Motors đang xem xét việc hợp tác nghiên cứu chung về EV với các thành phố khác ở VN như một phương thức thử nghiệm cho các chính sách thân thiện với môi trường.

PV