Năm 2017: TP.HCM xảy ra 1.271 vụ tai nạn và sự cố liên quan đến cháy nổ

chu

Dnvhn – năm 2017 trên địa bàn TP.HCM  đã xảy ra 1.271 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ, giảm 952 vụ, tỷ lệ 42,83%.

Phòng Cảnh sát  PC&CC  đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập được 1.991 đội PCCC dân phòng – khu dân cư,  với 21.376 đội viên và bố trí nơi làm việc chung với lực lượng bảo vệ dân phố.

Nhờ xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC  đạt kết quả đáng khích lệ , lực lượng PCCC tại chỗ đã kịp thời xử lý 551/1.007 các vụ cháy khi mới phát sinh để ngăn chặn kịp thời không để xảy ra cháy lan, cháy lớn và xử lý 35/264.

Qua kiểm công tác PCC, đã kịp thời phát hiện 12.267 lỗi vi phạm, lập 10.939 biên bản vi phạm hành chính, với tổng số tiền 8,94 tỷ đồng. Đồng thời  ra quyết định tạm đình chỉ 02 cơ sở, cấp 129 biên bản xác nhận điều kiện an toàn PCCC liên quan đến an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và 701 giấy phép vận chuyển chất – hàng nguy hiểm cháy, nổ.

Trong năm2017 đã điều động 1.015  lượt xe chữa cháy cùng 6.796 lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn 958 sự kiện kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn TP.HCM. Sẵn sàng chiến đấu 24/24, điều động 1.271 đội hình phương tiện, thiết bị chữa cháy gồm:  5.296 lượt xe, tàu, cano chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 33.846 lượt CBCS trực tiếp cứu chữa 456/1.007 vụ cháy, cứu được 81 người,  cứu nạn – cứu hộ được 229/264 tai nạn sự cố, hướng dẫn cho hơn 1.000 người tự thoát nạn,  cứu được 85 người, tìm được 41 thi thể thể nạn nhân…

CS PCCC TP.HCM đã lập mới 2.392 phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ và sung 6.384 phương án, tổ chức 2.143 cuộc thực tập phương án chữa cháy, 341 cuộc thực tập phương án cứu nạn – cứ hộ và 08 cuộc thực tập phương án kết hợp chữa chấy và cứu nạn – cứu hộ. Kết hợp ý Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn lắp đặt và nghiệm thu 799  trụ nước chữa cháy vào sử dụng.

Năm 2018, CS PCCC TP.HCM sẽ phấn đấu đạt cờ thi đua Chính phủ, lập kế hoạch bổ phân bổ kinh phí và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính – tài sản và phương tiện hoạt động. Đồng thời sẽ khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện PCCC và cứu nạn – cứu hộ.

PV