Tập đoàn cao su VN: khai thác 250.000 tấn mủ cao su trước kế hoạch 23 ngày

chu

Dnvhn – tính đến 31 tháng 12/2017 tổng diện tích cao su của tập đoàn cao su Việt Nam là 407.977,36 ha, diện tích tái canh trồng mới năm 2017 là 12.382,12 ha, đạt 100% kế hoạch.

Tổng doanh thu ước đạt 21.380 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.707 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Tổng doanh thu của các đơn vị khối công nghiệp dịch vụ ước đạt 6376 tỷ đồng. Các KCN thuộc Tập đoàn đóng góp 512 tỷ đồng doanh thu, với lợi nhuận trên 252 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017 có 33 đơn vị hoàn thành sản lượng sớm từ 15 đến 30 ngày, trong đó có 10 Cty đạt danh hiệu CLB 02 tấn bao gồm: Đồng Phú, Lộc Ninh, Phú Riềng, Bình Long, Phước Hòa, Tây Ninh, Phú Thịnh, Bình Thuận, Kon Tum, Việt Lào và 57 nông trường đạt danh hiệu CLB 02 tấn. Trong đó, Cty CP cao su Phước Hòa đạt danh hiệu CLB 02 tấn 14 năm liền, Cty CP cao su Đồng Phú đạt danh hiệu 02 tấn 12 năm liền…

Năm 2017, sản lượng cao su chế biến của tập đoàn ước đạt 358.108  tấn, đạt 108% so với kế hoạch, tăng 25.872 tấn so với sản lượng chế biến năm 2016.

Trong năm 2017, Tập đoàn đã tiêu thụ được 343.924 tấn ccao su  các loại, bằng 104% kế họach năm, so với năm 2016 sản lượng tiêu thụ năm 2017 đạt 101,8%, tiêu thụ nhiều hơn 6.093 tấn cao su các loại.

Đến cuối năm  2017, có 08 Cty đang tổ chức khai thác tại Campuchia, với tổng diện tích khai thác là 17.395 ha, tổng sản lượng khai thác 13.243 tấn, năng suất 0,761 tấn/ha, thu mua 606 tấn, chế biến được 6.005 tấn cao su các loại tiêu thụ hơn 10.515 tấn, với tổng doanh thu 345 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su trên 320 tỷ đồng.

Tập đoàn đã đầu tư 02 nhà máy chế biến với tổng công suất là 17.000 tấn/năm tại Ouyadav – tỉnh Kratiecủa Cty Hoàng Anh Mang Yang  – Rattanakiri, công suất 5.000 tấn/năm và nhà máy chế biến của Cty Tân Biên Kampong Thom, công suất 12.000 tấn/ năm, phục vụ nhu cầu chế biến của các đơn vị thành viên, bước đầu thu mua và chế biến từ nguồn mủ của các hộ dân địa phương. Giai đoạn 2017 – 2019, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư thêm một nhà máy chế biến lớn tại tỉnh Kapong Thom của Cty Chư Sê Kampong Thom, với công suất 21.000 tấn/năm, nhà máy công suất 10.000 tấn/năm tại Cty Phước Hòa – Kampong Thom. Tại tỉnh Kratie đầu tư nhà máy công suất 7.500 tấn/năm tại Cty Đồng Phú – Kratie đáp ứng nhu cầu chế biến của các đơn vị thành viên tại tỉnh Kampong Thom và Kratie cũng như gia công thêm bên ngoài.

T.T