Đến năm 2020 sẽ xoá khoảng 20.000 căn hộ ven kênh rạch

chu

Dnvhn – để chỉnh trang đô thị di dời nhà ven kênh rạch, TP.HCM kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa – đây là giải pháp thứ 04 trong 9 giải pháp tổng thể thực hiện chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị của TP.HCM.

Tình trạng nhà ở lấn chiếm, hình thành các khu dân cư tự phát, nhà lụp xụp môt phần do lịch sử để lại trước năm 1975, một phần theo thời gian bị lấn chiếm khiến cho dòng kênh vốn nhỏ nay càng hẹp hơn, làm giảm lưu lượng dòng chảy, ô nhiễm môi trường, gây ra ngập úng…

Qua hơn 20 năm triển khai tổ chức di dời nhà ven kênh rạch, TP.HCM đã giải tỏa, di dời  khoảng 36.000 căn nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên; tình trạng nhà ven kênh rạch vẫn còn, qua khảo sát tại quận 08 vẫn còn 9.806 căn, riêng  ở bờ Bắc và bờ Nam kinh Đôi là 6.015 căn. Quận Bình Thạnh còn 1.830 căn, trong đó rạch Văn Thánh có 827 căn và rạch Xuyên Tâm còn 1.620 căn. Quận 07 còn 1.730 căn, trong đó ao Song Tân còn 432 căn. Quận 04 còn 1.630 căn, quận 05 và quận 06 – rạch hàng Bàng còn 883 căn.

Chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM, các dự án chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch trên địa bàn được xác định và phân lọai theo 03 nhóm như: nhóm 01 sẽ giải quyết 52 dự án, quy mô di dời 14.403 căn, dự kiến kinh phí thực hiện bồi thường – hỗ trợ – tái định cư khỏang 22.381,7 tỷ đồng. Nhóm 02 gồm 03 tuyến kênh rạch, quy mô di dời 1.801 căn, dự kiến tổn kinh phí bồi thườngkhỏang 2.702 tỷ đồng. Nhóm 03 gồm 06 dự án, di dời 6.223 căn, dự kiến tổng kinh phí bồi thường khoảng 19.023,7 tỷ đồng.

Dự án di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi, quận 08: tuyến kênh Đôi – kênh tẻ dài 13 km, đi qua địa bàn quận 04 – 07 – 08 thuộc dự án cải thiện môi trường nước của TP.HCM, giai đoạn 03. Lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ quy mô 1.600 ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng 6.172 căn. Ven kênh – rạch gồm: quận 04, có 734 căn và 17 tổ chức. Quận 07 đang thực hiện dở dang công tác bồi thường, giải toả bằng nguồn vốn ngân sách; riêng đoạn đi qua quận 08 – phiá bờ Nam kênh Đôi, thực hiện tại phường 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07, với tổng số trường hợp bị ảnh hưởng là 5.055 căn, dự án dự kiến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 12.800 tỷ đồng. Phạm vi di dời giải toả các hộ dân dự kiến mở rộng ra tới đường Phạm Thế Hiển, điều chỉnh giảm hành lang bảo vệ kênh Đôi từ 30 ha xuống còn 13 m, quỹ đất sạch thực hiện BT có diện tích khoảng 23 ha để thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT.

Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nhè đến sống Vàm Thuận, quận Bình Thạnh, Gò Vấp. Tuyến chính rạch Xuyên Tâm đi qua điạ bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp, với tổng chiều dài khoảng 6.214,5 km. Từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sống Vàm Thuận, có 03 tuyến nhánh với chiều dài 1,936 m, bao gồm: nhánh cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi. Dự án cải tạo bộ rạch Xuyên tâm nhằm phục vụ mục tiêu cải tạo môi trường nước, khai thông dòng chảy, xây dựng bờ kè, đường dọc kênh, đáp ứng nhu cầu thoát nước với phạm vi lưu vực 703 ha, kết hợp đầu tư xây dựng các khu dân cư mới dọc 02 bênrạch có môi trường sống hiện đại phù hợp và đồng bộ với quy hoạch và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh.

UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ dất ven rạch Xuyên Tâm theo QĐ số 1025/QĐ-UBND ngày 10/03/2016, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.007,9 tỷ đồng. Riêng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng có quy mô ảnh hưởng 1.620 căn, chi phí bồi thường khoảng 1.098,5 tỷ đồng, được quận Bình Thạnh thực hiện từ nguồn vốn ngân sách, sử dụng quỹ nhà đất tái định cư hiện có của quận để thực hiện trước công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, có phạm vi từ cầu Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè qua các phường 19 – 21 – 22 quận Bình Thạnh, có tổng chiều dài khoảng 1,5 km.

Cùng với sông Sài Gòn, các kênh rạch như: Thị Nghè, Cầu Bông, Văn Thánh, Thanh Đa, Hố Tàu, Thủ Tắc…Đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước cho khu vực quận Bình Thạnh, đây cũng là khu vực tuyến Metro đầu tiên của TP.HCM – Bến Thành – Suối Tiên, đoạn trên cao sẽ đi qua. Do tình trạng chiếm lấn trong thời gian quá dài khiến cho rạch bị ô nhiễm nặng làm giảm khả năng thoát nước và giao thông đường thủy. Dự án cải tạo rạch Văn Thánh, với chi phí thực hiện nạo vét, thi công xây dựng đường giao thông ven rạch mất khoảng 430 tỷ đồng. Bồi thườnggiải phóng mặt bằng dự kiến mất khoảng 1.355 tỷ đồng, 834 căn hộ bị ảnh hưởng.

Dự án rạch Cầu Dừa quận 04 sẽ thu hồi nhà đất để xây dựng bờ kè và công viên cây xanh, chỉnh trang đô thị dọc rạch Cầu Dừa nối từ hồ điều tiết ra kênh Bến Nghé, kết hợp trạm bơm để điều tiết nước mưa và bảo vệ môi trường nước. Mục tiêu dự án để phòng tránh và giảm ngập cho 120 ha, khu công viên hồ Khánh Hội. Tổng số nhà đất giải tỏa hai bên bờ kênh là 160 trường hợp, có 146 trường hợp giải toả trắng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 230 tỷ đồng.

Dự án cải tạo hồ Song Tân – Q.07, có quy mô tổng diện tích mặt nước khoảng 10,9 ha, chiều dài khoảng1.200m. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 432 căn, tổng mức bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 648 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang rạch Bần Đôn – Q.07, đi qua địa phận phường Tân Quy – Bình Thuận – Tân Thuận Tây, với quy mô tổng diện tích mặt nước là 19 ha, tổng chiều dài khoảng 3.000m. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 576 căn, tổng mức bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 846 tỷ đồng.

Thế Hùng