Lễ khai hạ ở Lăng Lê Văn Duyệt

chu

Dnvhn – hàng năm cứ vào Mồng 07 tháng Giêng âm lịch, tại Lăng Lê Văn Duyệt diễn ra lễ Khai hạ – cầu an theo tục lệ xưa.

Vào ngày này Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã chọn làm ngày khai hạ, làm ngày dợt binh đầu năm để nhắc nhở việc kiểm tra lực lượng phòng thủ bảo vệ đất nước, công việc này được Đức Tả quân bắt đầu khi giữ chức Tổng trấn Gia Địh thành cho đến ngày quy tiên.

lãnh đạo TP.HCM dâng hương

lãnh đạo TP.HCM dâng hương

Ngày hạ nêu còn là ngày khai Môn, khai Bút, khai Ấn, hạ Điền. Khi còn sống, vào ngày này, Tả quân Lê Văn Duyệt làm lễ trong thành xong rồi cùng đoàn tùy tùng đến “Đền tiến nông” làm lễ tịch điền cầu cho mưa thuận gió hoà, muà màng tươi tốt rồi Đức Tả quân xuống ruộng cầm cày và cày 03 đường tượng trưng.

ông Lê Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM khai ấn

ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM khai ấn

Nối tiếp phong tục xưa, mỗi năm vào ngày Mồng 07 tháng Giêng Ban tế lễ thường tổ chức lễ hạ nêu, lễ mời trầu và mời rượu, tặng lộc, khai ấn…

Lê Tú