Thêm phiên chợ nông sản an toàn tại quận Tân Bình

chu

Dnvhn – chợ phiên nông sản an toàn tại quận Tân Bình đã được khai mạc ngày 10/03/2018, tại TT.VHTT quận Tân Bình sẽ tiếp tục vào sáng thứ bẩy hàng tuần.

Phiên chợ nông sản an toàn là một trong những hoạt động cụ thể được triển khai với mục đích hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP – Global Gap quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Từ năm 2016 đến nay, phiên chợ nông sản an toàn TP.HCM đã được tổ chức ở 04 địa điểm là:  khuôn viên nhà hàng Đông Hồ – đường Cao Thắng, quận 10 vào sáng thứ 7 hàng tuần. Công viên Lê Văn Tám, quận Nhất, khu công viên Văn hoá Lê Thị Riêng…vào sáng chủ nhật hàng tuần.

Từ tháng 08/2016 đến tháng 12/2017, chợ phiên nông sản an toàn tại Nhà hàng Đông Hồ đã tổ chức được 70 phiên, với 1.632 gian hàng. Bình quân người mua sắm tại chợ phiên là 500 người/phiên, mỗi phiên có khoảng 24 đơn vị tham gia, với 22 gian hàng, tổng số doanh thu bình quân một phiên khoảng 180.000.000 đồng. Sau 70 phiên, có tổng cộng 60 thỏa thuận đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị tham gia chợ phiên. Tổng doanh số của 70 phiên là 12,6 tỷ đồng

Chợ phiên nông sản an toàn tại công viên Lê Văn Tám bắt đầu từ tháng 08/2017, đến cuối tháng 12/2017 đã tổ chức được 20 phiên, bình quân mỗi phiên có 24 đơn vị tham gia, với 29 gam hàng, tổng daonh số trung bình một phiên là 270 triệu đồng. Sau 20 phiên tổ chức đã ghi nhận tổng cộng 20 thoả thuận đặt hàng tiêu thụ sản phẩm,  tổng giá trị bình quân 02 tỷ đồng/ tháng, mỗi phiên chợ có hơn 1.000 lượt người tham quan mua sắm.

Chợ phiên nông sản an toàn tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng bắt đầu từ cuối tháng 10/2017 đến cuối tháng 12/2017, tổ chức được 12 phiên, bình quân mỗi phiên có 18 đơn vị tham gia với 22 gian hàng, tổng doanh thu trung bình một phiên chợ đạt 200 triệu đồng. Sau 12 phiên tổ chức, chợ phiên nông sản an toàn tại công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã ghi nhận tổng cộng 9 thỏa thuận đơn đặt hàng tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị, tổng giá trị bình quân 01 tỷ đồng/tháng, mỗi phiên chợ có hơn 900 lượt người tham quan mua sắm.

Dự kiến sẽ mở rộng chợ phiên an toàn tại: công viên phường Bình Trị quân, quận Bình Tân. Khu chung cư An Lộc – An Phúc, khu đô thị Phú An Khánh. TT Thể thao Tổng hợp & Giáo dục Hướng nghiệp cho học sinh – khu đô thị Him Lam.

T.T