TP.HCM: khởi công xây dựng trung tâm Y tế Dự Phòng TP.HCM

chu 3-5-18

Dnvhn – sáng 03/05/2018; TT Y tế Dự Phòng TP.HCM đã tổ chức khởi công xây dựng TTYT.DP-TP.HCM, tại địa chỉ 125/61 Âu Dương Lân – P.03 –Q.08.

Đây là dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư là 79.385.216.000 đồng, có diện tích xây dựng là 10.061,8 m2, tổng diện tích sàn là 3.976,5 m2, có 05 tầng do Cty CPXD Tư vấn & Đầu tư Năm Tám Chín thi công, đơn vị quản lý là BQL ĐTXD các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM, đơn vị giám sát thi công là Cty An Thịnh Phát, dự kiến sẽ hoàn thành trong 600 ngày – kể từ ngày khởi công công trình.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn nút khởi công xây dựng dự án

Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn nút khởi công xây dựng dự án TTYT Dự phòng TP.HCM

Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án có chức năng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ, thời gian thực hiện từ 2017 – 2019, thời gian sử dụng công trình từ 50 đến 100 năm.

Chủ đầu tư cần thiết kế sử dụng vật liệu không nung theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Bộ xây dựng quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng và Chỉ thị số 04/2013-CT-UBND ngày 28/01/ 2013 của UBND TP.HCM.

PV