Đoàn kiểm tra EC đến VN

chu 14-5-18

Dnvhn– ngày 14/05, Ủy ban Châu đã có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản, nhằm đánh giá lại các kết quả mà VN đã khắc phục “thẻ vàng”. Ngày 15/05, đoàn kiểm tra của EC sẽ làm việc với một số địa phương ven biển, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản.

Sau đó, đoàn sẽ làm việc với Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản để tổng hợp các kết quả làm việc tại VN.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: VN đã hoàn thiện từng bước khuôn khổ 9 khuyến nghị mà Ủy ban châu Âu đưa ra để đảm bảo nghề cá trách nhiệm, bền vững và đưa vào Luật Thuỷ sản mà Quốc hội đã thông qua

Ngày 23/10/2017, EC đã rút “thẻ vàng” đối với thuỷ sản khai thác của Việt Nam và đưa ra 9 khuyến nghị mà VN cần khắc phục trong thời gian 06 tháng (đến ngày 23/4/2018).

PV