Lễ hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên

nhãn lồng Hưng Yên

nhãn lồng Hưng Yên

Dnvhn trong 02 ngày 11và 12/08/2018, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ hội nhãn lồng và hội nghị xúc tiến thương mại nhãn – nông sản.

Hội nghị lần này có đại diện lãnh đạo Bộ, một số Cục, Vụ, Viện của Bộ Công Thương – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Khoa học & Công nghệ…Cùng các tỉnh – thành phố như: Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, TP.HCM, Hà Nội…Đại diện các doanh nghiệp tiêu thụ nhãn và nông sản Việt Nam.

Đại diện phía nước ngoài là Tham tán Kinh tế thương mại một số nước tại Việt Nam như: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore…Đại diện Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc. Đại biểu lãnh đạo huyện Hà Khẩu – Trung Quốc, Ban quản lý cửa khẩu, Cục Thương vụ Hà Khẩu, các cơ quan liên ngành quản lý cửa khẩu Hà Khẩu…và một số doanh nghiệp nhập khẩu nhãn tại Hà Khẩu.

Đại biểu thành phố Bằng Tường – Trung Quốc, lãnh đạo Chính phủ Nhân dân Thị Bằng Tường, Cục Thương mại Bằng Tường, Cục Bảo thuế Bằng Tường, Ban quản lý Khu Công nghiệp Nam Sơn, các cơ quan liên ngành quản lý cửa khẩu như: Lũng Vải, Pò Chài, Hữu Nghị Quan, Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả Bằng Tường, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nhãn và nông sản tại Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây.

PV