Ngày hội hành trình từ trái tim – lập chí khởi nghiệp – kiến quốc

chu

Dnvhn – ngày  11/08/2018, tại NVH  Thanh Niên đã diễn ra “Ngày hội hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt”. Đây là ngày hội kết thúc chặng đường xuyên Việt kéo dài 31 ngày, vượt qua 4.000km để trao tặng hơn 300.000 quyển sách cho cộng đồng từ TP.HCM đến Hà Nội, lên Lào Cai, về lại Tây Nguyên và xuống tận Cà Mau.

Từ năm 2012, cùng Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Trung Nguyên Legend đã khởi xướng phong trào: Sáng tạo – Kiến quốc – Khởi nghiệp và đã trao tặng hơn 2,5 triệu cuốn sách đổi đời tới hàng triệu thanh niên Việt trong và ngoài nước, thông qua sự chung tay, tiếp sức của nhiều đơn vị…

xoa 11-8-18

Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt, của Trung Nguyên Legend, tạo ra sự khát vọng cho thanh niên Việt – cũng chính là tạo nên khát vọng cho dân tộc.

Tủ sách nền tảng đổi đời hơn 100 đầu cuốn sách quý được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend – Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách nền tảng đổi đời thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành để giúp học hỏi về 12 lĩnh vực căn bản nhất như: huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, nghệ thuật, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học….

xoa 11-8-18

Giai đoạn đầu tiên, hành trình sẽ trao tặng đến 30 triệu thanh niên Việt Nam 05 đầu sách đầu tiên trong tủ sách nền tảng đổi đời. Đây là những cuốn sách kinh điển nhất thế giới kể về bài học thành công của các quốc gia, tổ chức và các cá nhân gồm: quốc gia khởi nghiệp, đắc nhân tâm, nghĩ giàu làm già, không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách và khuyến học. Những cuốn sách đặc biệt này sẽ giúp các bạn trẻ có thể rút ngắn con đường đến với thành công, lan tỏa tinh thần khát vọng lớn cho mỗi cá nhân.

Trong 05 năm tới 2018 – 2023, Hành trình Từ Trái Tim cam kết tiếp tục triển khai trao tặng 200 triệu cuốn sách quý đổi đời đến hệ thống thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, trung tâm văn hóa quận, huyện, thị trấn, phường, xã, các hộ gia đình, thanh niên, học sinh sinh viên, các trường đại học, cao đẳng cộng đồng, các chiến sĩ, thanh niên quân đội… trên khắp mọi miền đất nước, với ngân sách khoảng 05 tỷ USD.

Thế Hùng