Đạo diễn Hồ Ngọc Xum: tác phẩm của Hồ Biểu Chánh phong phú từ ngôn ngữ văn học đến điện ảnh

Dnvhn- Hồ Biểu Chánh có sở trường về viết văn xuôi tự sự, đề tài của ông phần lớn là cuộc sống Nam Bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ 20, với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. […]