Khát vọng Việt Nam 2035

Dnvhn-sáng 16/6/2016, tại khách sạn Palace Saigon đã diễn ra hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035-Phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa”. Để  đạt được mục tiêu 2035 Việt Nam cần có những cơ hội nổi bật ở các sự […]