Sự kiện The Billionaire Tour 2017

Dnvhn – chiều 17/06/2017; nhân sự kiện The Billionaire Tour 2017 -ActionCOACH làm lễ kỷ niệm 02 năm có mặt tại Việt Nam, BAC Corp tổ chức hội thảo  xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững thời kỳ hội nhập quốc tế dành cho hàng trăm […]