Thể chế pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN tác động đến luật đầu tư thương mại Việt Nam

Dnvhn – sáng ngày 9/12/2016, tại khách sạn Palace Sai Gòn, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo quốc tế vềi chủ đề “Các thể chế pháp lý của Cộng đồng kinh tế ASEAN: tác động đối với pháp luật thương mại, đầu tư Việt Nam”. Tham dự […]