Jimmy Phạm nhận giải thưởng Posco TJ Park

Dnvhn – ngày 29/03/2017, Jimmy Phạm sẽ có mặt tại Seoul – Hàn Quốc nhận giải thưởng Posco TJ Park 2017 – giải thưởng thường niên của tổ chức Posco nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức đóng góp tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, […]

TP.HCM phát triển nhanh- bền vững và hội nhập quốc tế cần có ngoại lực bên ngoài

Dnvhn – sáng ngày 13/11/2016, tại Hội trường Thành Uỷ -TP.HCM đã diễn phiên bế mạc hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, với chủ đề: “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”. Sau 02 ngày diễn ra hội […]