Thông báo từ Hiệp hội điều Việt Nam

Dnvhn – Hiệp hội Điều Việt Nam vừa thông báo chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam. Căn cứ theo quyết định số 07/2018/NQ-HHĐ ngày 03/08/2018, của Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IX – 2018 -2020. Theo quyết định, ông Phạm Văn […]

Lễ hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên

Dnvhn – trong 02 ngày 11và 12/08/2018, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ hội nhãn lồng và hội nghị xúc tiến thương mại nhãn – nông sản. Hội nghị lần này có đại diện lãnh đạo Bộ, một số Cục, Vụ, Viện của Bộ Công Thương – Bộ Nông […]