Café show 2018

Dnvhn – sẽ diễn ra từ ngày 03 – 05/05/2018, tại Trung tâm Hội nghị & triển lãm Sài Gòn, đây là triển lãm cà phê quy mô lớn, quy tụ các thương hiệu lớn tham gia như: Trung Nguyên, King Coffe, Bùi Văn Ngọ, Café Folliet, Apollo, Hồ Phượng… […]