Bài viết mới cập nhật

Lễ hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên

Dnvhn – trong 02 ngày 11và 12/08/2018, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ hội nhãn lồng và hội nghị xúc tiến thương mại nhãn – nông sản. Hội nghị lần này có đại diện lãnh đạo Bộ, một số Cục, Vụ, Viện của Bộ Công Thương – Bộ Nông […]

Á hậu Mekong toàn cầu 1998 – Tố Uyên: nhận quyết định thành lập Trung tâm Tổ chức sự kiện Từ tâm

Dnvhn – ngày 27/07/2018, Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã trao quyết định thành lập Trung tâm Tổ chức sự kiện Từ tâm – số 118/QĐ-TC. Trung tâm Tổ chức sự kiện Từ tâm là tổ chức xã hội tự nguyện trên tinh thần […]