Bài viết mới cập nhật

Lào Cai phát triển công tác trồng rừng

Dnvhn- tính đến tháng 6/2016, huyện Mường Khương đã trồng được 40 ha rừng phòng hộ; trong đó gây giống được 70.000.000 cây giống mỡ, 2.000 cây hồi, 300.000 cây sa mộc và 150.000 cây xoan. HIện nay, huyện cũng đang lập hồ sơ cho các hoạt động lâm sinh […]

Khát vọng Việt Nam 2035

Dnvhn-sáng 16/6/2016, tại khách sạn Palace Saigon đã diễn ra hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035-Phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa”. Để  đạt được mục tiêu 2035 Việt Nam cần có những cơ hội nổi bật ở các sự […]