Chiến lược cộng tác trong kinh doanh

Dnvhn – Hội doanh nhân trẻ – Chi hội YBA Tân Sơn Nhất vừa tổ chức hội thảo “hội thảo “Chiến lược Cộng tác trong kinh doanh – Partnership Strategy” Hội thảo nằm trong chuỗi chương trình “Lãnh đạo và Quản trị hiệu quả doanh nghiệp thời Công nghiệp 4.0”, […]